Treballs de síntesi

Un treball de síntesi és un conjunt d’activitats de caràcter interdisciplinari que pretén provocar situacions en que l’alumne apliqui de manera pràctica els coneixements i habilitats adquirits durant un període d’aprenentatge. Els objectius generals d’un treball de síntesi són:

01 Mostrar la capacitat d’autonomia en l’organització del treball individual.

04 Interrelacionar continguts a partir d’una temàtica.

02 Desenvolupar la capacitat de cooperar i col·laborar en el treball en equip.

05 Afavorir la coordinació docent i acordar pautes procedimentals comunes.

03 Reforçar els aprenentatges de les àrees comunes.

COM SÓN

  • Els treballs de síntesi que proposem des d’aula2 es desenvolupen en estades en cases de colònies o albergs.

  • Els treballs de síntesi que desenvolupem són els que s’adapten a les vostres necessitats, ja que els elaborarem adaptant-nos a les vostres demandes.

  • Es tracta de treballs de síntesi basats en una organització intensiva, on el moment de màxima tensió esdevé durant la sortida, ja sigui pels continguts treballats com pel seu moment sociabilitzador i de convivència.

  • Permeten l’aprenentatge a través de jocs i dinàmiques que són un valor perquè puguem introduir la diversió en aquests moment que assoleixen els objectius plantejats.

  • Es combina el treball previ a l’aula amb el treball de camp.

  • Els treballs de síntesi els entenem com una adaptació a l’entorn on es realitza, permetent que sigui del tot complet poden combinar visites, rutes, activitats, etc.

  • Són conduits per monitors/es experimentats, capaços de motivar i mantenir l’atenció de l’alumnat i treballen tota la jornada, formant part del grup.

ESPECIALITZATS EN HISTÒRIA

TERRA DE COMTES I COMTATS

Terra de comtes i comtats és una proposta on per mitjà de visites, excursions i dinàmiques conduirem als alumnes al temps dels cavallers, la vida en els monestirs o dels remeis de les bruixes; una època plena de misteris per descobrir i història per aprendre.

2500 ANYS D'HISTÒRIA

2500 anys d'història permet als nois i noies conèixer als diferents pobladors de Catalunya des dels Ibers i descobrir l'empremta que cadascuna d'aquestes civilitzacions ens ha deixat.

ALTRES

Podem realitzar aquell treball de síntesi que us interessi, vosaltres ens expliqueu les vostres necessitats o objectius que voleu assolir, nosaltres estudiem el cas i fem una proposta. ÉS d'aquesta manera com ens adaptem totalment a la vostra programació.

 


Dalmàcia, 10 - 08034 Barcelona     Mapa

93 280 60 06     93 204 41 71

Informació comercial

 

El nostre horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 hores ininterrompudament.

Connexió Usuaris

Accés al "Forat del Pany"